Παξιμάδια
Κριθαροκουλούρα
800γρ.
Παξιμάδι
εφτάζυμο 500γρ.
Ντάκος κρίθινος
500 & 800γρ.
Κριτσίνια
500γρ.
Παξιμαδάκια
σίκαλης 500γρ.
Κριθαρομπουκιές
500γρ.
Ντάκος σταρένιος
500 & 800γρ.
Κριθαροκουλούρι
500γρ.